3D- printen

Het toepassen van 3D‑printen bij Compose Network Connections B.V.

Op internet en in de vakbladen is er de laatste jaren veel zinnigs en onzinnigs te lezen over 3D‑printen voor de industrie.

3D‑printen heeft een grote aantrekkingskracht. Niet in de laatste plaats door de gebruikte (vaak Engelstalige) terminologie zoals ‘additive manufacturing’, ‘mass customization’ en ‘industry 4.0’.

Fabrikanten van 3D‑printers laten de mooiste samples en toepassingen zien, waarbij de voordelen ruim worden uitgemeten. Over de nadelen wordt over het algemeen natuurlijk weinig gerept, maar dat is ook logisch voor een opkomende industrie, die zijn sporen pas net aan het verdienen is.

Het produceren van kunststofonderdelen door middel van een klassieke techniek zoals spuitgieten, heeft nog steeds enorm veel voordelen: de zeer goede mechanische eigenschappen van technische polymeren, de constante kwaliteit en de lage kostprijs.

Dat er ruimte voor en noodzaak aan 3D‑printen is bij Compose, staat als een paal boven water. Er wordt sinds 2007 gebruikgemaakt van verschillende technieken. Wat begon als een hulpmiddel bij de ontwikkeling van nieuwe systemen, heeft zich door de jaren heen uitgebreid naar de toepassing van 3D‑printen bij grotere testen, bij de eerste series en als hulpmiddel bij acquisitie.

Grofweg zijn drie toepassingen van 3D‑printen voor Compose van belang:

  • Het valideren van het ontwerp tijdens research & development en acquisitie;
  • Het produceren van een eerste serie (0-series);
  • Het toepassen als eindproduct.

Ten aanzien van de eerste twee punten heeft 3D‑printen in de laatste jaren enorme stappen gezet. De kostprijs is echter bij enige vorm van serieproductie nog steeds minimaal een factor 5 tot 10 hoger dan bij spuitgieten. Voor de komende jaren is het wachten op technieken en materialen die beter, sneller te produceren en dus goedkoper zijn. Dan staat niets een nog grotere adoptie van 3D‑printen door Compose meer in de weg.