Compose Telecom

Compose is continu bezig met innovatie op het gebied van bekabelingsvraagstukken. Dit heeft voor de Telecommarkt geresulteerd in unieke oplossingen die de TCO tevens fors verlagen.

Uiteraard wordt hierbij altijd gewerkt vanuit de behoefte van de klant en staat de  functionaliteit van het product bovenaan.
 

TCO-reductie. Hoe doen we dit?

De ontwikkelingen binnen Compose zijn altijd gericht op producten met een zo breed mogelijke functionaliteit en een permanent hoog kwaliteitsniveau. De belangen van onze klanten wegen zwaar. Het is dan ook onze zorg om de producten - daar waar mogelijk - vergaand te pre-assembleren om op die manier ook de installatietijd en logistieke kosten terug te dringen. Immers de TCO is een belangrijke maatstaf voor de gebruikers.
 
Onze nieuwe productlijn is volledig gebaseerd op het Front Loaded principe, een absoluut uniek concept in de markt. Met dit concept zorgen wij ervoor dat gebruikers profiteren van maximale flexibiliteit, een volledig modulaire opbouw en een geïntegreerde overlengte-opslag als functionaliteit binnen één product. Een optimale inzetbaarheid, ook binnen een dynamische omgeving, waardoor uw investeringen gericht zijn op de toekomst.