Markt Ontwikkelingen

Steeds meer organisaties beschouwen hun technische installaties als strategisch belang voor het CO2 en energie neutraal ontwerpen en onderhouden van hun gebouwen.  Naar mate de groei van de onderneming toeneemt neemt het belang hiervan naar rato ook toe.

De operationele aspecten  van de technische installaties die als een infrastructuur zijn geïmplementeerd vragen om inzicht en sturing van bijvoorbeeld warmte, koeling en energie naar behoefte en of opwekking door de gebouwen. De complexiteit hiervan zorgt ervoor dat er samenwerkingen ontstaan met gespecialiseerde bedrijven die dit naar behoefte overnemen.

Door de integrale aanpak van de technische installaties  zien wij twee specialistische disciplines  ontstaan,  enerzijds op het operationele vlak om gebouwen energie neutraal te beheren en anderzijds organisaties die de samenhang van de diverse technische installaties ter uitvoering op zich nemen.