Portfolio

Compose Network Connections staat voor innovatie en flexibiliteit. Onze reputatie is gebaseerd op een creatieve kijk op connectiviteitsvraagstukken in de segmenten Datacenters, Telecom en Enterprise. Op deze drie terreinen heeft Compose zijn sporen meer dan verdiend.

Het uitgangspunt is altijd: het realiseren van een doelgerichte en adequate oplossing voor de specifieke vraagstelling van u als klant. Het resultaat: foutenreductie, kostenbesparing en flexibele connectiviteitsconcepten die ook in de toekomst de tand des tijds kunnen doorstaan.

Compose is de enige echte Full Service Provider in Nederland op het gebied van connectiviteit. Dat is geen loze kreet, maar een predicaat dat we dag in, dag uit waarmaken door het inzetten van onze innovatieve kracht en specialistische kennis in de drie genoemde segmenten.

Op de volgende bladzijden nemen we samen met u de punten onder de loep die aandacht nodig hebben bij het uitvoeren van een professionele installatie.


De eerste stap in de samenwerking met u is altijd het inzichtelijk krijgen van uw businessprocessen. Van daaruit gaan we oplossingen creëren voor de vraagstukken/problemen die u tegenkomt, en die oplossingen worden vervolgens vertaald naar de techniek. De oplossing staat dus centraal, niet het product. Daardoor is er ook een wisselwerking mogelijk tussen techniek en bedrijfsproces, iets wat veel moeilijker zou worden wanneer er gedacht wordt vanuit het product!

Op de volgende bladzijden nemen we samen met u de punten onder de loep die aandacht nodig hebben bij het uitvoeren van een professionele installatie.
 

Installatieservice
Elke installatie is anders dan de vorige. Daarom is daar geen kant-en-klare handleiding voor te geven. Dan is het goed om te weten dat de specialisten van Compose, met hun jarenlange ervaring, precies weten waarop ze moeten letten, waar ze rekening mee moeten houden, wat de valkuilen zijn enzovoort.
De praktijk leert dat de installatie zeer soepel verloopt wanneer Compose die voor zijn rekening neemt; ontzorging is hierbij het sleutelwoord. Het laatste wat u wilt zijn problemen nadat de installatietechnici de deur uit zijn!
 

Voorbereiding
Een gedegen voorbereiding is essentieel om alles in goede banen te kunnen leiden. Op het moment dat we bij u komen voor de installatie, hebben we de betreffende locatie al van A tot Z in kaart gebracht en hebben we mogelijke knelpunten al getackeld. Ook weten we waar eventuele uitdagingen zich bevinden. Zo komen we nooit voor verrassingen te staan. Een aantal punten van de voorbereiding die vrijwel altijd terugkomen:

 1. Opname on-site
 2. Projectinformatie verzamelen
 3. Toegangsregelingen verzorgen
 4. Codeerplannen afstemmen en samenstellen
 5. Producten en materialen selecteren t.b.v. een probleemloze montage
 6. Meetlijsten opmaken
 7. Opleverprotocol voorbereiden

Naast deze (standaard)voorbereidingen zijn er soms nog uitdagingen die specifiek zijn voor een bepaalde locatie/situatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn: bestaande installaties waarbij kasten al voor een groot deel gevuld zijn en omgevingen die onder (grote) tijdsdruk omgezet moeten worden.

Uitvoering
De uitvoering van een installatie omvat veel meer dan het vakkundig installeren van de producten en materialen. Als Compose de installatie verzorgt, zijn dit zaken die we, afhankelijk van onze afspraken met u, ook uitvoeren:

 1. Producten en materialen aanvoeren en uitpakken buiten uw productieomgeving
 2. Verpakkingsmaterialen afvoeren
 3. Stam- en patchbekabeling voorzien van een klantspecifieke codering
 4. Patch- en rangeerpanelen monteren
 5. Stam- en patchbekabeling leggen en aansluiten
 6. Bekabeling doormeten d.m.v. een dempings- of OTDR-meting
 7. Connectoren optisch controleren en reinigen
 8. Foto’s maken t.b.v. de opleverrapportage

Voor iets essentieels als de installatie van uw netwerk zijn enkel de beste vakmensen goed genoeg. Daarom mogen alleen Compose Certified Professionals zich hiermee bezighouden. Een professional die dit kwaliteitskeurmerk draagt onderscheidt zich van ‘gewone’ netwerkinstallateurs door een zeer brede knowhow, de vereiste specialismen en de absolute wil om helemaal bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en technieken.

Oplevering
Wat nogal eens als ondergeschoven kindje wordt behandeld, maar net zo belangrijk is als de uitvoering, is de oplevering. Compose is ervan overtuigd dat een goede start essentieel is voor een goed vervolg. Daarom besteden we desgewenst uitgebreid aandacht aan een grondige uitleg van de werking en het gebruik van het netwerk aan de betrokken medewerkers.

De volgende zaken komen meestal aan de orde bij de oplevering:

 1. Meetrapportage opstellen
 2. Meetwaarden beoordelen
 3. Opleverrapport opmaken, inclusief een grafisch overzicht en relevante statistische informatie
 4. Opbouw van de netwerkinfrastructuur uitleggen aan de medewerkers
 5. Uitleggen hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van deze infrastructuur

Projectmanagement
Het succes van een project is grotendeels afhankelijk van proactief projectmanagement. Compose kent het klappen van deze zweep: van de prille voorbereiding tot de laatste oplevering zorgen we voor een tijdige en correcte voortgang en blijven we alert op eventuele verrassingen. Dankzij onze flexibele organisatie kunnen we snel schakelen en met een vast aanspreekpunt voor u zijn de lijnen kort en is de communicatie helder en direct. Al deze zaken dragen bij aan een vlekkeloze implementatie!

Certificering
Met ons innovatieve maatwerk streven wij naar het verlagen van uw operationele kosten. Daarvoor gebruiken we hoogwaardige componenten en creatieve oplossingen. Wanneer Compose zowel de levering als de installatie van uw netwerkinfrastructuur verzorgt, wordt uw netwerk gecertificeerd. Door deze certificering wordt de standaard productgarantie uitgebreid met een performancegarantie voor een periode van 10 jaar. Uw nieuwe installatie zal dus minimaal gedurende die periode de performance bieden die beschreven staat in de overeengekomen specificaties. Daar kunt u van op aan.
De certificering volgt de internationale en wereldwijd erkende standaarden.