Markt Segmentatie

Het werkveld van Compose Network Connections is op strategisch en commercieel gebied ingedeeld in drie marktsegmenten. We maken gebruik van deze segmentatie om ervoor te zorgen dat u altijd optimaal geholpen en ontzorgd wordt door een echte specialist. De verschillen tussen de segmenten leggen we graag even aan u uit.

Datacenters

In het segment Datacenters komen we bedrijven en organisaties tegen die een eigen datacenter beheren. Dat betreft dan een privédatacenter, een housingdatacenter of een hybride omgeving. De content en diensten binnen deze datacenters zijn voor intern gebruik, om de eigen businessmodellen te ondersteunen. Ook vallen de globale, landelijke en regionale datacenters die diensten aanbieden voor housing- en hostingdiensten hieronder.

Op de pagina over het segment Datacenters vindt u uitgebreide informatie.