Enterprise

Compose beweegt zich binnen drie marktsegmenten. Hiervan is Enterprise (EP) er één. Binnen dit segment richten wij ons op de Installerende bedrijven die gevraagd worden door de Enterprise klanten om de samenhang van alle technische installaties in te vullen en te implementeren. Veelal gaat het hierbij om de gebouw gebonden concepten werkend binnen de totale ICT infrastructuur.

Worden de diverse technieken binnen een gebouw ook als één (ICT) infrastructuur beheerd? 

Voor de installerende bedrijven is het belangrijk om tot een keuze te komen of ze al dan niet alle technische installaties waaronder, elektro, beveiliging, bewaking, gebouwen automatisering, energieopwekking,  enz. als een kern activiteit beschouwen in hun bedrijfsvoering. De samenhang van alle technische installaties wordt steeds vaker centraal aangestuurd als een ICT platform of infrastructuur.

Hieruit  ontstaan enkele opties:

  1. De landelijk georganiseerde installerende bedrijven die zich ontwikkeld hebben  als een turn key aanbieder van alle technische installaties. Dit kan zo ver gaan dat de gebouwen CO2- en energieneutraal operationeel worden beheerd door de installateur.
  2. De regionaal installerende bedrijven die strikt de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de technische installaties en het operationeel beheer over laten aan de Enterprise-klanten zelf.
  3. Een combinatie van de twee hierboven vernoemde opties behoort ook tot de mogelijkheden, waarbij de technische installaties en het operationeel beheer daarvan bij twee verschillende organisaties wordt ondergebracht.

Uiteraard heeft u de vrijheid om uw specifieke wensen en eisen die voortvloeien uit uw organisatie zo in te richten, dat u naast de drie hierboven genoemde opties, ook de keuze hebt om een  combinatie hiervan te gebruiken. Dit wordt veelal ingegeven door het belang dat duurzaamheid voor uw organisatie betekent.