Innovatief

‘Innovatief’ is langzamerhand steeds meer een containerbegrip aan het worden. Een label, met andere woorden, dat wordt gebruikt voor alles wat ook maar enigszins afwijkt van wat er als is. Als Compose Network Connections zichzelf bij zijn klanten positioneert als zijnde vernieuwend, dan vereist dat dus nadere toelichting.

Met innovatief bedoelen wij dat we voor het oplossen van bekabelingsvraagstukken niet primair denken vanuit ons productaanbod maar vanuit de praktijksituatie die we aantreffen bij de klant. Onze reflex is dus niet: met welk van de producten die wij op de plank hebben liggen, kunnen we dit probleem het beste oplossen. Onze reflex is: wat is hier precies het probleem en hoe zou de oplossing voor de klant er idealiter uit moeten zien. Het is een aanpak die in de markt alom wordt gewaardeerd en ook daadwerkelijk als vernieuwend wordt ervaren.

Met innovatief bedoelen wij verder, dat waar men in onze branche een klantvraag traditioneel vanuit de techniek beantwoordt, wij dat al langere tijd vanuit de business-case trachten te doen. We zijn dus veel meer geïnteresseerd in de businessvraag áchter de technische vraag die opgelost moet worden. Dit omdat onze ervaring ons heeft geleerd, dat we juist op dat niveau een bijdrage kunnen leveren die in veel gevallen de projectkosten van de klant substantieel verlaagt.

Maar met innovatief bedoelen we vooral ook dat we regelmatig eigen concepten in de markt zetten. Concepten die zijn gebaseerd op generieke ontwikkelingen, maar vervolgens specifiek zijn toegespitst op elk van de drie marktsegmenten die Compose bedient.