Missie & Visie

Vanaf de oprichting van Compose in 1992 is het onze missie om onze klanten optimaal te bedienen op het vlak van connectiviteit. Toentertijd was het goed oplossen van glasvezelvraagstukken een specialisme dat door vrijwel niemand werd gedaan. Bedrijven moesten dat inkopen bij grote, wereldwijd opererende toeleveranciers bij wie het leveren van maatwerk een groot probleem was.

Compose onderkende de behoefte aan maatwerk, en zag vanaf het begin in dat de inrichting van de eigen organisatiestructuur zeer belangrijk is voor het kunnen leveren van dat maatwerk. Hedendaagse begrippen als ‘agile’ (wendbaar) en flexibel waren een kwart eeuw geleden al gemeengoed bij ons! Zo hebben we ons kunnen ontwikkelen tot dé nichespeler op de Nederlandse markt die erom bekendstaat de échte vraagstukken van de klant op te lossen.

Visie

Wij geloven sterk in connectiviteit. Connectiviteit begint wat ons betreft al bij de klik die u met ons hebt, en vice versa. Als we langs elkaar heen praten, kunnen we nooit uw problemen goed oplossen. Naar elkaar luisteren, elkaar informeren, doorvragen… Allemaal zaken die aan de basis staan van een succesvolle samenwerking.

We hebben een modulair opgebouwd portfolio dat als middel wordt ingezet en niet als doel, en dat voortdurend wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteiten waarmee we onze klanten verrassen; een concepten- en oplossingenpakket dat ervoor zorgt dat we niet alleen de digitale transformatie in de wereld kunnen bijhouden, maar door creativiteit en innovatie zelfs mee voorop kunnen lopen!