Corporate Social Responsibility

circle-seperator

CSR

Compose Network Connections vindt het belangrijk in de wereld van vandaag stil te staan bij de wereld van morgen. Niet alleen in de vorm van kennis en innovatie op haar werkterrein,
maar juist ook op het vlak van duurzaam ondernemen. Dit doet Compose door de OESO-richtlijnen op dit vlak te volgen. Dit doet zij verder door hier heel open een geheel eigen verantwoordelijkheid in te nemen.

Bij alle bedrijfsbeslissingen streeft Compose een redelijk bedrijfsrendement na en wil zij alle kansen benutten op een beter milieu, het verbeteren van de maatschappij in het algemeen en het welzijn van haar medewerkers in het bijzonder. Compose geeft dit streven vorm door het uitbrengen van een jaarlijks te realiseren duurzaamheidsverslag.

Met betrekking tot de beperking van de CO2-uitstoot op onze planeet werkt Compose actief aan bewustwording. Dat uit zich in de wil om niveau 5 van de CO2-prestatieladder te bereiken en te handhaven. In het kader daarvan onderzoekt Compose jaarlijks hoe deze uitstoot verder verminderd kan worden.
Tot slot heeft Compose de volgende jaarlijkse actiepunten, die telkens uiterlijk 30 juni van het lopende kalenderjaar worden uitgevoerd:

  • Het nalopen en waar nodig aanscherpen van de gedragscode.
  • Het uitbrengen van een duurzaamheidsverslag waarin de hierboven genoemde punten aan de orde komen.
  • Het jaarlijks updaten en waar nodig bijstellen van de CO2-prestatieladder.

De normen en waarden van Compose (compliance rules) zijn beschreven in een gedragscode. Deze gedragscode is voor alle medewerkers van Compose in te zien.

Klik voor meer informatie over het CSR beleid van de Legrand Group op deze link.